....

BECOME A CERTIFIED JUNO TRAINER.. WORDT een gecertificeerde JUNO trainer ....

....

There are thousands of “trainers” in this world capable of safely executing an exercise program that leads to some sort of desired result for the paying client.

However, we believe the the Self Defense industry lacks an advanced education program that equips trainers with the skills to provide  the full 360 support that many clients require. JUNO is more than fighting techniques. The holistic model trains the mind and body, and control over emotions. This results in optimal performance in high stress situations.

..

ER ZIJN DUIZENDEN “TRAINERS” IN DEZE WERELD DIE IN STAAT ZIJN OM VEILIG EEN TRAININGSPROGRAMMA UIT TE VOEREN DAT LEIDT TOT EEN GEWENST RESULTAAT VOOR DE BETALENDE KLANT.

Wij zijn echter van mening dat in de zelfverdedigingssector een geavanceerd onderwijsprogramma ontbreekt waarin trainers naast de fysieke vaardigheden, ook de achtergronden en volledige ondersteuning kunnen bieden die veel klanten nodig hebben. JUNO is meer dan het aanleren van zelfverdedigingstechnieken alleen. Het holistische model traint geest en lichaam en leert om te gaan met de emoties. Dit resulteert in optimale prestaties in situaties met hoge stress.

....