....

Sign up.. aanmelden....

....

Join our next 6 day JUNO Trainer Basics program..6 daagse opleiding tot JUNO Trainer Basics ....

 

....

NEXT TRAINING DAYS..komende data....


....

Our next trainer training starts in May in Utrecht, The Netherlands: .. Onze volgende trainersopleiding start in mei 2019 in Utrecht: ....

....

Part 1: Mai 10, 11 &12 (Fri, Sat & Sun), 10:00 - 17:00 ..

Deel 1: 10, 11 en 12 mei van 10:00 - 17:00

....

Part 2: June 14, 15 & 16 (Fri, Sat & Sun), 10:00 - 17:00 ..

Deel 2: 14, 15 en 16 juni van 10:00 - 17:00 ....


 

....

JOIN US and Become a JUNO Trainer!..WORDT JUNO TRAINER!....

....

WE ARE LOOKING FOR PASSIONATE TRAINERS THAT SHARE OUR VISION TO EMPOWER WOMEN AROUND THE WORLD.

Our trainer program will fuel your enthusiasm and inspire you to change lives through self defense. Turn your passion into your profession and support our bigger cause to make empower women around the world stronger, more self-aware and safe.

..

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR GEPASSIONEERDE TRAINERS DIE ONZE VISIE DELEN EN VROUWEN OVER DE HELE WERELD STERKER WILLEN MAKEN.

De opleiding tot JUNO Trainer zal je enthousiasme voeden en je verder inspireren om levens te veranderen door zelfverdediging. Maak van je passie je beroep en samen trainen we vrouwen over de hele wereld, zodat zij zich sterker, zelfbewuster en veiliger voelen. ....

 
JUNO_GIRL_transparent.png

JUNO TRAINER BASICS(L1)

.... IDEAL FOR STARTERS, INDEPENDENT TRAINERS, THERAPISTS,
CARE PROVIDERS

- 6 DAY COURSE -

.. IDEAAL VOOR STARTERS, ONAFHANKELIJKE TRAINERS, THERAPEUTEN, ZORGVERLENERS

- 6 DAGEN CURSUS -

....

 
JUNO_GIRL_04_transparent.png

JUNO TRAINER ADVANCED(L2)

- COMING SOON -

JUNO_GIRL_03_transparent.png

JUNO EXPERT SERIES

- COMING SOON -