JUNO_GIRL_01_white.jpg

JUNO TRAINER BASICS

....8 DAYS (3 x weekend days Fri - Sun)

.. 8 DAGEN (3 x weekend dagen Vrij - Zon)

....

....

This 8-day training is ideal for:

 • gym owners and independent trainers that want to offer the best in class women self defense training program

 • social workers and therapists who want to develop themselves to be better able to help and support women and get aware of their possibilities.

JUNO Trainer BASICS is a solid foundation for everyone who wants to bring their teaching to a more meaningful level.
Central to the program are the core tasks:

 • Guiding students

 • Teaching according to the JUNO Method, and

 • Own Resilience (personal development)

You learn all the ins and outs of the JUNO BASICS module in both technical and methodical terms. JUNO uses the latest insights in education and training, making every effort to transfer the JUNO method to the participants in the best possible way.

 


What else will you learn besides the most efficient self defense techniques?

Developmental psychology.

To provide optimal guidance for course participants, you will also gain insight into developmental psychology. How to deal with participants who have had a traumatic experience? What possibilities do you have as a trainer to support this participant and what does belong to your field and what belongs to the care provider and/ or psychologist?

Legal aspects.

You will also go deeper into the direct and indirect legal aspects of self defense. Direct aspects, for example, have to do with the question of what is and is not allowed by the law when it comes to defending yourself. Indirectly it relates to, for example, filing a declaration. As a trainer you may be involved with students who want to report or do something. This and much more is part of the training JUNO Trainer BASICS.

..

Deze 8-daagse training is ideaal voor:

 • onafhankelijke trainers en gym-eigenaren die de beste ‘in-house’ zelfverdedigingstrainingen voor vrouwen willen aanbieden

 • maatschappelijk werkers en therapeuten die zichzelf willen ontwikkelen, zodat men beter in staat is om vrouwen te helpen/ondersteunen om zich bewust te worden van hun mogelijkheden.

De JUNO Trainer Basics is een solide basis voor iedereen die het lesgeven naar een zinvoller niveau wil brengen. Centraal in de basisopleiding JUNO Trainer BASICS staan deze kerntaken:

 • Begeleiden van de deelnemers

 • Lesgeven volgens de JUNO methode en

 • Eigen potentieel ontdekken en ontwikkelen op het gebied van je eigen weerbaarheid (persoonlijke ontwikkeling)

Je leert alle ins en outs van de JUNO Trainer BASICS, zowel op technisch als methodisch vlak. JUNO gebruikt de nieuwste inzichten in onderwijs en training, zodat we er alles aan doen om de JUNO methode op de best mogelijke manier over te dragen aan de deelnemers.

 


Waar krijg je naast zelfverdedigingstechnieken nog meer mee te maken tijdens deze training?

Ontwikkelingspsychologie

Om de cursisten optimaal te begeleiden, krijg je ook inzicht in ontwikkelingspsychologie. Hoe ga je om met deelnemers die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring? Welke mogelijkheden heb je als trainer om deze deelnemer te ondersteunen en wat hoort bij jouw vakgebied en wat hoort bij de zorgverlener en/of psycholoog?

Juridische aspecten

Je gaat ook dieper in op de directe en indirecte juridische aspecten van zelfverdediging. Directe aspecten hebben bijvoorbeeld te maken met de vraag wat wettelijk wel en niet is toegestaan als het gaat om de verdediging van jezelf. Indirect houdt het verband met bijvoorbeeld het indienen van een aangifte. Je kunt als trainer betrokken zijn bij cursisten die aangifte willen doen. Dit en nog veel meer is onderdeel van de opleiding JUNO Trainer BASICS.

....

 

....

Highlights

 • Learn from top experts Synthia Stoffer en Jan Bloem.

 • Learn core competencies and attitudes.

 • Individual coaching.

 • Gain insights into developmental psychology.

 • Deepen your knowledges in the legal aspects of self defense.


Upon successful completion of this 8-day course and your positive assessment you will receive the official JUNO Trainer BASICS certification.
With this certification, you will be entitled to your JUNO Trainer license in order to:

 • teach JUNO introduction Workshops

 • teach a 6-week JUNO course for beginners

  ..

Highlights

 • Leer van topexperts Synthia Stoffer en Jan Bloem.

 • Ontwikkel de kerncompetenties en attitudes op het gebied van Zelfverdediging voor Vrouwen.

 • Versterk je individuele coaching.

 • Krijg inzicht in ontwikkelingspsychologie.

 • Kennis van de juridische aspecten van zelfverdediging.

Na het succesvol afronden van deze 8 daagse opleiding, het succesvol afronden van de proeve van bekwaamheid en het krijgen van een positieve eindbeoordeling, ontvang je het officiële JUNO Trainer BASICS certificaat. Hiermee heb je recht op je JUNO-licentie waarmee je:

 • de JUNO introductie Workshops kunt aanbieden

 • de 6-weekse JUNO basiscursus voor beginners kunt geven.

....

 

....

CERTIFICATION

We offer independent certification that today’s market is demanding. The JUNO Trainer BASICS program is the optimal preparation for a JUNO certification, one of the highest standards in Women Self Defense training.

Once you’re certified, you need a license in order to be able to deliver the JUNO program and receive the JUNO teaching materials. Ideally you find a JUNO Affiliate (a gym with a JUNO Club License) to start as a JUNO Trainer. If you don’t find a licensed JUNO Affiliate to work with, we will support you and get you started with a trainer license.

..

CERTIFICering

Wij bieden een onafhankelijke certificering conform de strenge hedendaagse certificeringseisen. De JUNO Trainer BASICS opleiding is de optimale voorbereiding op een JUNO Certificering, één van de hoogste normen in de wereld van Zelfverdediging voor Vrouwen.

Zodra je deze opleiding positief hebt afgerond en je gecertificeerd bent, heb je een licentie nodig om het JUNO programma te kunnen leveren en het JUNO-lesmateriaal te ontvangen. Idealiter vind je een JUNO Partner (een sportschool/gymvereniging met een JUNO Club Licentie) om te beginnen als JUNO Trainer. Als je geen officiële JUNO Partner vindt om mee samen te werken, helpen wij je en ondersteunen we je met een Trainer licentie.

....

 

....

Requirements

 • Age: minimaal 18 years in the year the trainer education starts

 • Ability to communicate both in Dutch or/and English verbally as well as in writing

 • You have at least one year teaching experience with groups

 • You have done a JUNO Basics course yourself

 • You endorse the objective of JUNO and want to actively contribute as a trainer

Previous education:

 • You have a diploma for mavo or vmbo;

 • You have proof that you have passed through the first three years of HAVO or VWO;

 • You have another diploma or document that the government has recognized on the basis of a ministerial regulation.

..

VEREISTen

 • Leeftijd: minimaal 18 jaar in het jaar dat de trainersopleiding begint

 • Zowel in het Nederlands en/of het Engels in woord en geschrift kunnen communiceren

 • Je hebt minimaal één jaar ervaring, 35 uur, in het lesgeven aan groepen

 • Je onderschrijft het doel van JUNO en wilt als trainer actief bijdrage aan onze missie

Vooropleiding:

 • Je hebt minimaal een mavo- of vmbo-diploma;

 • Je hebt bewijs dat je minimaal 3 jaar havo of vwo onderwijs hebt gehad;

 • Je hebt een ander diploma of document dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

....

 

....

Costs

JUNO TRAINER BASICS Program: € 2.185,- excl. 21% btw (8 days)

This includes:

 • All lunches, coffee, thea and snacks

 • Course material, assessment, certificate and JUNO T-shirt

 • We donate 5% of our profit to the JUNO Foundation to support Women Empowerment projects.

This excludes:

JUNO license

..

KOSTEN

BASISOPLEIDING JUNO TRAINER: € 2.185,- excl. 21% btw (8 dagen)

Inclusief:

 • Alle lunches, koffie, thee en snacks.

 • Opleidingsmateriaal, examen, certificaat en JUNO T-shirt.

 • Wij doneren 5% van de opbrengst aan de JUNO Foundation als ondersteuning van Women Empowerment projecten wereldwijd.

Exclusief:

JUNO licentie

....

 

....

Date & Place

Our 8-day JUNO BASICS Trainer certification will take place in three parts:

Part 1: October 5 & 6 (Sat & Sun)

Part 2: November 8, 9 & 10 (Fri, Sat & Sun), 10:00 - 17:00 - Utrecht, The Netherlands

Part 3: November 29, 30 & December 1 (Fri, Sat & Sun), 10:00 - 17:00 - Utrecht, The Netherlands

Contact us via hello@juno-selfdefense.com for further advise about this program.

This program will form the necessary foundation if you want to apply for the JUNO Trainer ADVANCED.
If you are ready to register, please use the link below.

..

DatUM & LOKATIE

De 8-daagse JUNO Trainer BASICS certificering vind plaats in Utrecht en bestaat uit 2 delen:

Deel 1: 5 & 6 october (zat & zon), 10:00 - 17:00

Deel 2: 8, 9 & 10 november (vrij, zat & zon), 10:00 - 17:00

Deel 3: 29, 30 november & 1 december (vrij, zat & zon), 10:00 - 17:00

Stuur een e-mail naar hello@juno-selfdefense.com als je meer wilt weten over dit programma.  

Heb je geen vragen, ben je enthousiast over deze opleiding en wil je jezelf aanmelden? Klik dan op onderstaande link.

....

 

....read more..LEES meer....

.... Get to know our coaches..Meer over onze coaches....