JUNO_GIRL_01_white.jpg

JUNO TRAINER BASICS

....

This program is ideal for:

 • gym owners and independent trainers that want to offer the best in class women self defense training program

 • social workers and therapists who want to develop themselves to be better able to help and support women and get aware of their possibilities.

JUNO Trainer BASICS is a solid foundation for everyone who wants to bring their teaching to a more meaningful level.
Central to the program are the core tasks:

 • Guiding students through the 6 week JUNO BASICS Course

 • Teaching according to the JUNO Method, and

 • Own Resilience (personal development)

You learn all the ins and outs of the JUNO BASICS module in both technical and methodical terms. JUNO uses the latest insights in education and training, making every effort to transfer the JUNO method to the participants in the best possible way.

What else will you learn besides the most efficient self defense techniques?

Dealing with Stress.

Learning Self Defense techniques is important but one of the most important things you’ll learn as a students is how to apply those techniques under stress. As a trainer you get more insights into how stress works, how to respond appropriately and how you can support your students in their training. You will learn how to guide your students through their experience so they feel empowered and confident.

Situational Awareness.

Most violent incidents can be prevented by identifying them in time. You’ll learn to understand the psychology of a confrontation and identify a potential threat, before an attack occurs.

Logic of Violence.

As a trainer you can not deny violence if you want to contribute to the solution. During our trainer program we will give you more background information about violence, the use of violence and the types of violence from different perspectives.

..

Deze opleiding is ideaal voor:

 • onafhankelijke trainers en gym-eigenaren die de beste ‘in-house’ zelfverdedigingstrainingen voor vrouwen willen aanbieden

 • maatschappelijk werkers en therapeuten die zichzelf willen ontwikkelen, zodat men beter in staat is om vrouwen te helpen/ondersteunen om zich bewust te worden van hun mogelijkheden.

De JUNO Trainer Basics is een solide basis voor iedereen die het lesgeven naar een zinvoller niveau wil brengen. Centraal in de basisopleiding JUNO Trainer BASICS staan deze kerntaken:

 • Begeleiden van de deelnemers tijdens de 6 weekse JUNO BASICS cursus.

 • Lesgeven volgens de JUNO methode en

 • Eigen potentieel ontdekken en ontwikkelen op het gebied van je eigen weerbaarheid (persoonlijke ontwikkeling)

Je leert alle ins en outs van de JUNO Trainer BASICS, zowel op technisch, didactisch en methodisch vlak. JUNO gebruikt de nieuwste inzichten in onderwijs en training, zodat we er alles aan doen om de JUNO methode op de best mogelijke manier over te dragen aan de deelnemers.


Waar krijg je naast zelfverdedigingstechnieken nog meer mee te maken tijdens deze training?

Met stress omgaan. 

Leren van zelfverdedigingstechnieken is belangrijk, echter belangrijk is het toepassen onder stress. Als trainer krijg je meer inzicht in hoe stress werkt, hoe jezelf reageert en hoe je jouw studenten kunt ondersteunen en begeleiden in hun eigen training en zodat zij zich empowered en zelfverzekerder voelen. 

Omgevingsbewustzijn.

De meest potentiële gewelddadige incidenten kunnen worden voorkomen door te leren hoe ze te herkennen. We geven je inzichten hoe je gedrag kunt herkennen dat kan leiden tot een gewelddadige aanval.

Logica van geweld.

Als trainer kun je geweld niet ontkennen als je wilt bijdragen aan de oplossing. Tijdens het trainerprogramma geven we je achtergrondinformatie over geweld, het gebruik van geweld en het fenomeen geweld vanuit verschillende perspectieven.

....

....

Highlights

 • Learn from top experts Synthia Stoffer en Jan Bloem.

 • Learn core competencies and attitudes.

 • Improve your individual coaching and teaching skills.

 • Gain insights from stress and your own responses.

 • Increase your knowledge in the field of environment awareness and violence.


Upon successful completion of this 8-day education program, your internship and positive assessment based on your development, self reflection and portfolio report, you will receive the official JUNO Trainer BASICS certification. With this certification, you will be entitled to your JUNO Trainer license in order to:

 • teach JUNO introduction Workshops for individuals

 • teach a 6-week JUNO course for beginners

  ..

Highlights

 • Leer van topexperts Synthia Stoffer en Jan Bloem.

 • Ontwikkel de kerncompetenties op het gebied van Zelfverdediging voor Vrouwen.

 • Versterk je individuele coaching en lesgeefvaardigheden.

 • Krijg meer inzichten in stress en je eigen functioneren onder stress.

 • Vergroot je kennis op het gebied van omgevingsbewustzijn en geweld.

Na het succesvol afronden van de 8 daagse opleiding, het succesvol afronden van je stage periode ‘de proeve van bekwaamheid’ en het krijgen van een positieve eindbeoordeling op basis van je ontwikkeling, zelfreflectie en portfolio verslag, ontvang je het officiële JUNO Trainer BASICS certificaat. Hiermee heb je recht op je JUNO-licentie waarmee je:

 • de JUNO introductie Workshops aan particulieren kunt aanbieden

 • de 6-weekse JUNO basiscursus voor beginners kunt geven.

....

....

CERTIFICATION

We offer independent certification that today’s market is demanding. The JUNO Trainer BASICS program is the optimal preparation for a JUNO certification, one of the highest standards in Women Self Defense training.

Once you’re certified, you need a license in order to be able to deliver the JUNO program and receive the JUNO teaching materials. Ideally you find a JUNO Affiliate (a gym with a JUNO Business License) to start as a JUNO Trainer. If you don’t find a licensed JUNO Affiliate to work with, we will support you and get you started with a trainer license.

..

CERTIFICering

Wij bieden een onafhankelijke certificering conform de strenge hedendaagse certificeringseisen. De JUNO Trainer BASICS opleiding is de optimale voorbereiding op een JUNO Certificering, één van de hoogste normen in de wereld van Zelfverdediging voor Vrouwen.

Zodra je deze opleiding positief hebt afgerond en je gecertificeerd bent, heb je een licentie nodig om het JUNO programma te kunnen leveren en het JUNO-lesmateriaal te ontvangen. Idealiter vind je een JUNO Partner (een sportschool/gym met een JUNO Business Licentie) om te beginnen als JUNO Trainer. Als je geen officiële JUNO Partner vindt om mee samen te werken, helpen wij je en ondersteunen we je met een Trainer licentie.

....

....

Requirements

 • Age: minimaal 18 years in the year the trainer education starts

 • Ability to communicate both in Dutch or/and English verbally as well as in writing

 • You have at least one year teaching experience with groups

 • You have done a JUNO Basics course yourself with Synthia Stoffer

 • You endorse the objective of JUNO and want to actively contribute as a trainer

Previous education:

 • You have a diploma for mavo or vmbo;

 • You have proof that you have passed through the first three years of HAVO or VWO;

 • You have another diploma or document that the government has recognized on the basis of a ministerial regulation.

..

VEREISTen

 • Leeftijd: minimaal 18 jaar in het jaar dat de trainersopleiding begint

 • Zowel in het Nederlands en/of het Engels in woord en geschrift kunnen communiceren

 • Je hebt minimaal één jaar ervaring, 35 uur, in het lesgeven aan groepen

 • Je hebt zelf deelgenomen aan een 6 weekse JUNO BASICS cursus o.l.v. Synthia Stoffer

 • Je onderschrijft het doel van JUNO en wilt als trainer actief bijdrage aan onze missie

Vooropleiding:

 • Je hebt minimaal een mavo- of vmbo-diploma;

 • Je hebt bewijs dat je minimaal 3 jaar havo of vwo onderwijs hebt gehad;

 • Je hebt een ander diploma of document dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

....

....

Costs

JUNO TRAINER BASICS Program: € 2.185,- excl. 21% btw.

This includes:

 • All lunches, coffee, thea and snacks

 • Course material, assessment, certificate and JUNO T-shirt

 • Internship

 • We donate 5% of our profit to the JUNO Foundation to support Women Empowerment projects.

This excludes:

JUNO license

..

KOSTEN

BASISOPLEIDING JUNO TRAINER: € 2.185,- excl. 21% btw.

Inclusief:

 • Alle lunches, koffie, thee en snacks.

 • Opleidingsmateriaal, examen, certificaat en JUNO T-shirt.

 • Stage begeleiding

 • Wij doneren 5% van de opbrengst aan de JUNO Foundation als ondersteuning van Women Empowerment projecten wereldwijd.

Exclusief:

JUNO licentie

....

....

Date & Place

Our JUNO BASICS Trainer education program will take place on:

Part 1: JUNO Techniques: March 14 & 15 (Sat & Sun) 10:00 - 17:00

Part 2: Coaching Skills: March 28 & 29 (Sat & Sun) 10:00 - 17:00

Part 3: Stress & Violence: April 18 & 19 (Sat & Sun) 10:00 - 17:00

Part 4: Learning Self Defense: May 16 (Sat ) 10:00 - 17:00

Part 5: Marketing Management: May 17 (Sun) 10:00 - 17:00

Location: REFLEX Training, Kaatstraat 20-24 in Utrecht, The Netherlands

Contact us via hello@juno-selfdefense.com for further advise about this program.

This program will form the necessary foundation if you want to apply for the JUNO Trainer ADVANCED.
If you are ready to register, please use the link below.

..

DatUM & LOKATIE

De JUNO Trainer BASICS opleidingsdagen vinden plaats in Utrecht op:

Deel 1: JUNO Techniques: March 14 & 15 (Sat & Sun) 10:00 - 17:00

Deel 2: Coaching Skills: March 28 & 29 (Sat & Sun) 10:00 - 17:00

Deel 3: Stress & Violence: April 18 & 19 (Sat & Sun) 10:00 - 17:00

Deel 4: Learning Self Defense: May 16 (Sat ) 10:00 - 17:00

Deel 5: Marketing Management: May 17 (Sun) 10:00 - 17:00

Locatie: REFLEX Training, Kaatstraat 20-24 in Utrecht, Nederland.

Stuur een e-mail naar hello@juno-selfdefense.com als je meer wilt weten over dit programma.  

Heb je geen vragen, ben je enthousiast over deze opleiding en wil je jezelf aanmelden? Klik dan op onderstaande link.

....


....read more..LEES meer....

.... Get to know our coaches..Meer over onze coaches....