JUNO_GIRL_01_white.jpg

JUNO TRAINER BASICS

....6 DAYS (2 x 3 days Fri - Sun)

.. 6 DAGEN (2 x 3 dagen Vrij - Zon)

....

 

....

Ideal for gym owners and independent trainers that want to offer the best in class women self defense training program and empower, for social workers and therapists who want to develop themselves to be better able to help and support women and get aware of their possibilities.

A solid foundation for independent trainers, therapists, care providers and everyone who want to bring their teaching to a more meaningful level. Central to the JUNO Basics training are the core tasks

 • 'Guiding students',

 • 'Teaching according to the JUNO Method', and

 • 'Own Resilience (personal development)'

You learn all the ins and outs of the JUNO BASICS module in both technical and methodical terms. Which techniques do you learn, why do you learn these techni- ques and in what way do you do that? JUNO uses the latest insights in education and training, so that we make every effort to transfer the JUNO method to the participants in the best possible way.

To provide optimal guidance for course participants, you also gain insight into developmental psychology and psycho-traumatology. How do you deal with participants who have had to deal with a traumatic experience? What possibilities do you have as a trainer to support this participant and what does belong to your field and what belongs to the care provider and / or psychologist?

You will also go deeper into the direct and indirect legal aspects of self defense. Direct aspects, for example, have to do with the question of what is and is not allowed by the law when it comes to defending yourself. Indirectly itrelates to, for example, filing a declaration. You may be involved as a trainer withstudents who want to report or do something. This and much more is part of the training JUNO Trainer Basics.

..

Ideaal voor onafhankelijke trainers en gym eigenaren die de beste ‘in-house’ Zelfverdedigingstrainingen voor Vrouwen willen aanbieden, voor maatschappelijk werkers en therapeuten die zichzelf willen ontwikkelen om beter in staat te zijn vrouwen te helpen en te ondersteunen zich bewust te worden van hun mogelijkheden.

Een solide basis voor onafhankelijke trainers, therapeuten, zorgverleners en iedereen die het lesgeven naar een zinvoller niveau wil brengen. Centraal in de basis opleiding JUNO Basics Trainer staan deze kerntaken:

 • ‘Begeleiden van de deelnemers’

 • 'Lesgeven volgens de JUNO methode’ en

 • 'Eigen potentieel ontdekken en ontwikkelen op het gebied van je eigen weerbaarheid (persoonlijke ontwikkeling)'

Je leert alle ins en outs van de JUNO BASICS module in zowel technische als methodische termen. Welke technieken leer je aan, waarom leer je deze technieken en op welke manier doe je dat? JUNO gebruikt de nieuwste inzichten in onderwijs en training, zodat we er alles aan doen om de JUNO methode op de best mogelijke manier over te dragen aan de deelnemers.

Om de cursisten optimaal te begeleiden, krijg je ook inzicht in ontwikkelingspsychologie en psycho-trauma. Hoe ga je om met deelnemers die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring? Welke mogelijkheden heb je als trainer om deze deelnemer te ondersteunen en wat hoort bij jouw vakgebied en wat hoort bij de zorgverlener en/of psycholoog?

Je gaat ook dieper in op de directe en indirecte juridische aspecten van zelfverdediging. Directe aspecten hebben bijvoorbeeld te maken met de vraag wat wel en niet is toegestaan door de wet als het gaat om de verdediging van jezelf. Indirect houdt het verband met bijvoorbeeld het indienen van een aangifte. Je kunt als trainer betrokken zijn bij deelnemers die iets melden. Dit en nog veel meer is onderdeel van opleiding JUNO Basistrainer.

....

 

....

Highlights:

 • Learn from the top experts Synthia Stoffer, Jan Bloem en Liedeke Vis.

 • Learn core competencies and attitudes.

 • Individual coaching in strong relationship with your professional practise.

 • Gain insights into developmental psychology and psycho-traumatology.

 • Deepen your knowledges in the legal aspects of self defense.


Upon successful completion of this course and your assessment you will feelconfident and rooted. You will be entitled to your JUNO license in order to:

 • to teach JUNO introduction Workshops

 • to teach a 6-week JUNO course for beginners

..

Highlights:

 • Leer van topexperts Synthia Stoffer, Jan Bloem en Liedeke Vis.

 • Ontwikkel de kerncompetenties en attitudes op het gebied van Zelfverdediging voor Vrouwen.

 • Versterk je individuele coaching vaardigheden in een sterke relatie met je professionele praktijk.

 • Krijg inzicht in ontwikkelingspsychologie en psychotraumatologie.

 • Verdiep je kennis van de juridische aspecten van zelfverdediging.

Na het succesvol afronden van deze 6 daagse opleiding en een positieve eindbeoordeling, voel je je zelfverzekerd en “bepakt”. Je hebt het recht op je JUNO-licentie om:

 • de JUNO introductie Workshops aan te bieden

 • de 6-weekse JUNO basiscursus voor beginners te geven.

....

 

....

CERTIFICATION

There are thousands of “trainers” in this world capable of safely executing an exercise program that leads to some sort of desired result for the paying client. However, we believe the Self Defense training industry lacks an advanced education program that equips trainers with the skills to provide the full 360 support that many clients require.

Clients and customers want objective guarantees that the people they work with are skilled. We understand that and ensure that professionals are recognizable as such,by training them for the right certificates and awarding them after proven expertise. We offer independent certification that today’s market is demanding. Our training is the optimal preparation for a JUNO certification, one of the highest standards in Women Self Defense training.

Once you’re certified, you need a license in order to be able to deliver the JUNO program and receive the JUNO teaching materials. Ideally you find a JUNO Affiliate (a gym with a JUNO Club License) to start as a JUNO Trainer or if you don’t find a licensed JUNO Affiliate to work with, we will support you and get you started with a trainer license.

..

CERTIFICering

Er zijn duizenden “trainers” in deze wereld die in staat zijn om veilig een trainingsprogramma uit te voeren dat leidt tot een soort van gewenst resultaat voor de betalende klant. We zijn echter van mening dat in de trainingsbranche voor zelfverdediging een geavanceerd onderwijsprogramma mist, welke trainers de vaardigheden biedt om de volledige 360-ondersteuning te bieden die veel klanten nodig hebben.

Klanten willen objectieve garanties dat de trainers waarbij ze een cursus volgen vakbekwaam zijn. We begrijpen dat en zorgen ervoor dat professionele trainers in zelfverdediging voor vrouwen als zodanig herkenbaar zijn. Door hen te trainen voor de juiste certificaten en ze na bewezen expertise te belonen. Wij bieden een onafhankelijke certificering welke de markt van vandaag eist. Onze opleiding is de optimale voorbereiding op een JUNO Certificering, een van de hoogste normen in de wereld van Zelfverdediging voor Vrouwen.

Zodra je gecertificeerd bent, heb je een licentie nodig om het JUNO programma te kunnen leveren en het JUNO-lesmateriaal te ontvangen. Idealiter vind je een JUNO Partner (een sportschool / gym met een JUNO Club Licentie) om te beginnen als JUNO Trainer of als je geen officiële JUNO Partner vind om mee samen te werken, zullen wij je ondersteunen en je op weg helpen met een Trainer licentie.

....

 

....

Requirements:

 • Age: minimaal 18 years in the year the trainer education starts

 • Ability to communicate in Dutch and English verbally as well as in writing

Previous education:

 • You have a diploma for mavo or vmbo;

 • You have proof that you have passed through the first three years of HAVO or VWO;

 • You have another diploma or document that the government has recognized on the basis of a ministerial regulation.

In specific:

 • You have at least one year teaching experience with groups.

 • You have done a JUNO Basics course yourself

 • You endorse the objective of JUNO and want actively contribute as a trainer.

..

VEREISTen:

 • Leeftijd: minimaal 18 jaar in het jaar dat de trainersopleiding begint.

 • Vermogen om zowel in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk te communiceren.

Vooropleiding:

 • Je minimaal een afgeronde mavo of vmbo diploma;

 • Je hebt bewijs dat je eerste 3 jaar havo of vwo onderwijs hebt gehad;

 • Je hebt een ander diploma of document dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Specifiek:

 • Je hebt minimaal één jaar ervaring, 35 uur, in het lesgeven aan groepen.

 • Je hebt zelf een 6 weekse JUNO Basis cursus inclusief examen gedaan.

 • Je onderschrijft het doel van JUNO en wilt actief bijdrage aan onze missie als trainer.

....

 

....

Costs

JUNO TRAINER BASICS Program: € 1695,- excl. 21% btw (6 days)

This includes:

 • alle lunches, koffie, thee en snacks.

 • course material, assessment, certificate and JUNO T-shirt.

 • 5% contribution to our JUNO Foundation to support Women Empowerment projects.

..

KOSTEN

BASISOPLEIDING JUNO TRAINER: € 1695,- excl. 21% btw (6 dagen)

Dit is inclusief:

 • alle lunches, koffie, thee en snacks.

 • opleidingsmateriaal, examen, certificaat en JUNO T-shirt.

 • bijdrage van 5% aan de JUNO Foundation als ondersteuning aan onze Women Empowerment projecten.

....

 

....

Date & Place

Our 6-day JUNO BASICS Trainer certification will take place in two parts:

Part 1: Mai 10, 11 &12 (Fri, Sat & Sun), 10:00 - 17:00 - Utrecht, The Netherlands

Part 2: June 14, 15 & 16 (Fri, Sat & Sun), 10:00 - 17:00 - Utrecht, The Netherlands

Please send an email to hello@juno-selfdefense.com should you like any further advise about this program before applying.

This program will form the necessary foundation if you want to apply for the JUNO Trainer Advanced. If you are ready to register, please use the link below.

..

DatUM & LOKATIE

De 6 daagse JUNO BASIS TRAINER certificering vind plaats in 2 delen:

Deel 1: 10, 11 &12 mei (vrij, zat & zon), 10:00 - 17:00 - Utrecht.

Deel 2: 14, 15 & 16 juni (vrij, zat & zon), 10:00 - 17:00 - Utrecht.

Stuur een e-mail naar hello@juno-selfdefense.com als je meer wilt weten over dit programma voordat je registeert.  

Dit programma vormt de noodzakelijke basis voor de vervolg opleiding JUNO Trainer Advanced. Als je er klaar voor bent om jezelf te registreren, gebruik dan de onderstaande link.

 
JUNO key visual.png

....Read more about our license program..Licentie programma....

 
JUNO Coaches.png

....Get to know our Coaches..De coaches....