....wHAT wOULD YOU DO?..Wat zou jij doen?....

....10 of the most effective Self Defense Techniques..De 10 meest effectieve zelfverdedigingstechnieken....