Aware - Prevent - Action
 
 
 

AWARE - PREVENT - ACTION

....

JUNO IS THE MOST HOLISTIC AND EFFECTIVE SELF DEFENSE TRAINING FOR WOMEN.

..

JUNO IS HET MEEST HOLISTISCHE EN EFFECTIEVE SELF DEFENSE SYSTEEM VOOR VROUWEN.

....

home_011.jpg

....

IT ALL STARTED WHEN.

In 2015 the UNITED NATIONS (UN) declared the new roadmap to address women's rights and take action towards preventing and ending Violence Against Women. Synthia Stoffer, one of the highest ranking women in Krav Maga (an Israeli self defense system) got inspired. She wanted to do more to make women stronger.

A second degree Black Belt, international training experience teaching hundreds of men and women in self defense and a bold vision have led to JUNO, the most holistic and effective self defense training for women in Europe.

Learn more about Synthia and the team.

..

Het begon allemaal. 

Toen in 2015 de VERENIGDE NATIES (VN) met een nieuw plan kwam om de vrouwenrechten te adresseren en actie te ondernemen om geweld tegen vrouwen voor te zijn en te beeindigen. Synthia Stoffer, een van de hoogst aangeschreven vrouwen wereldwijd in Krav Maga (een Israelisch self defense systeem) raakte geïnspireerd. Ze wilde meer doen om vrouwen sterker te maken. Een 2e graads zwarte band, internationale trainingservaring, honderden mannen en vrouwen getraind in zelfverdediging en een brede visie hebben geleid tot JUNO, de meest holistische en effectieve zelfverdediging training voor vrouwen in Europa.  

Lees meer over Synthia en het team.

....

 

RED.jpg

....

The Expert.

WE TEACH WOMEN AND GIRLS HOW TO BECOME STRONGER, MORE SELF-AWARE and safeR; so they can walk the streets without fear.

15 years of intense training & teaching expertise and collaborating with psychologists have led to the JUNO system, a unique combination of mental & physical self defense training. More than just physical combat moves, our holistic approach trains the body, mind, and emotions; resulting in optimal performance under high stress levels. 

Our AWARE - PREVENT - ACTION program ranges from seminars and workshops to reality based, calorie-torching bootcamps. It offers the right package for everyone to increase personal safety, prevent incidents from happening and take action if needed. We teach teachers and organisations, and in addition we pledge 5% of our profit to women empowerment projects around the world. 

Learn effective skills that one day may save your life. 

..

DE EXPERT.

WIJ LEREN MEISJES EN VROUWEN HOE ZE STERKER, MEER ZELFBEWUST EN VEILIGER KUNNEN WORDEN ZODAT ZE ZONDER ANGST OVER STRAAT KUNNEN.

15 jaar trainingservaring, lesgeven en samenwerkingen met psychologen hebben geleid tot de ontwikkeling van JUNO, een unieke combinatie van mentale & fysieke training in zelfverdediging. JUNO is meer dan alleen vechttechnieken; de holistische aanpak traint ook de geest en de controle over emoties. Dit resulteert in optimale performance onder hoge stress. 

Onze AWARE - PREVENT - ACTION programma's variëren van seminars en workshops tot op de werkelijkheid gebaseerde calorieverslindende bootcamps. Bij ons leren vrouwen hoe zij hun persoonlijke veiligheid kunnen waarborgen, gevaarlijke situaties kunnen voorkomen en kunnen ingrijpen als het nodig is. Wij trainen trainers en organisaties en doneren 5% van onze winst aan Vrouwen Weerbaarheidsprojecten wereldwijd.

Leer effectieve vaardigheden die op een dag je leven kunnen redden. 

....

RED.jpg

AWARE.

....

situational Awareness is key to developing an understanding of one's surroundings. learn to understand the psychology of a street confrontation and identify potential threats, before an attack occurs. 

..

JE BEWUST ZIJN VAN JE OMGEVING IS CRUCIAAL VOOR HET INSCHATTEN VAN SITUATIES. LEER DE PSYCHOLOGIE VAN EEN CONFRONTATIE IN TE SCHATTEN EN IDENTIFICEER EEN POTENTIËLE BEDREIGING VOORDAT HET TE LAAT IS.

....

 

 

 
JUNO Selfdefense_AWARE_running_07011.png

PREVENT. 

....

"PreventiON, not cure, is the  key to public health".

There is always something you can do. in our training Program, you'll learn how to read situations and DEPLOy the appropriate counter-response to disarm that situation.

Sign up for one of our Prevention Workshops and increase your personal safety today.

..

"VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN".

ER IS ALTIJD IETS WAT JE KUNT DOEN. IN ONS PROGRAMMA LEER JE POTENTIEEL RISKANTE SITUATIES GOED EN TIJDIG INSCHATTEN EN HOE JE KUNT DE-ESCALEREN, MET ALS DOEL VEILIG THUIS TE KOMEN.

Schrijf je in voor onze Prevention Workshops en vergroot je persoonlijke veiligheid vandaag.

....

PINK.jpg

 

ACTION.

....

AT JUNo we encourage our students to avoid physical confrontation. however, if this is not possible we promote finishing a fight as quickly as possible. knowing what to DO At the right moment is crucial.

Get a calorie-torching, high intensity workout and learn vital self defense skills on top.

Learn how to defend yourself in our Kick-Ass Bootcamps.

..

WIJ ADVISEREN FYSIEKE CONFRONTATIES UIT DE WEG TE GAAN. SOMS IS DIT ONMOGELIJK. DAN MOET DE CONFRONTATIE ZO SNEL MOGELIJK BEËINDIGD WORDEN. IN DEZE SITUATIE MOET JE WETEN WAT JE MOET DOEN OP HET JUISTE MOMENT.

DOE EEN CALORIE-VERSLINDENDE, HOGE-INTENSITEIT WORKOUT EN LEER ZELFVERDEDIGINGSTECHNIEKEN DIE CRUCIAAL KUNNEN ZIJN.

Leer jezelf te verdedigen tijdens ons Kick-Ass Bootcamps.

....

JUNO Selfdefense_ACTION_boxing_070117.png

....

THE JUNO FOuNDATION. 

Our mission is to empower women and girls around the world. we want to help them lead meaningful lives and add to their sense of safety. 

we want to help reduce the risk of an assault and help eliminate all forms of violence against women and girls.

We donate 5% of our profit to Women Self Defense projects around the world.  

..

DE JUNO FOUNDATION. 

ONZE MISSIE IS ALLE VROUWEN EN MEISJES TER WERELD IN STAAT TE STELLEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN TE NEMEN. ZO WILLEN WIJ ZE HELPEN EEN BETEKENISVOL BESTAAN TE LEIDEN EN BIJDRAGEN AAN HUN GEVOEL VAN VEILIGHEID.

ONS DOEL IS HET RISICO VAN GEWELD TEGEN VROUWEN TE VERMINDEREN EN OM ALLE VORMEN VAN GEWELD TEGEN VROUWEN EN MEISJES UIT TE BANNEN.

Wij doneren 5% van onze winst aan Vrouwen Self Defense projecten wereldwijd.

....

PINK.jpg

 

 

 

 
 
Foundation_01.jpg

Follow us on Instagram

 

 

DARK.jpg
 
English
Dutch