YOU ARE STRONGER THAN YOU THINK.

 
Prevent_02.png

Featured in

white.png

 

DARK.jpg

....

WHY we created JUNO.

We imagine a world where women feel strong, independent and safe.
JUNO is Europe’s best possible Self Defense system FOR WOMEN. Here is why:

..

ONZE MISSIE.

“Onze missie is vrouwen ZICH sterker, zelfBEWUSTER en veiliger TE laten voelen door zelfverdediging.” (Synthia Stoffer). JUNO is EUROPA’S BESTE ZELFVERDEDIGINGSSYSTEEM VOOR VROUWEN. Dit is de reden waarom:
....

RED.jpg

....

WHO we are.

Our MISsion is to make WOMEN AND GIRLS STRONGER, MORE SELF-AWARE and safe; so they can walk the streets without fear.

..

WIE WIJ ZIJN.

WIJ LEREN MEISJES EN VROUWEN HOE ZE STERKER, MEER ZELFBEWUST EN VEILIGER KUNNEN WORDEN ZODAT ZE ZONDER ANGST OVER STRAAT KUNNEN.

....

15 years of intense training & teaching expertise in Krav Maga and collaborating with psychologists have led to the JUNO system, a unique combination of mental & physical self defense training. More than just physical combat moves, our holistic approach trains the body, mind, and emotions; resulting in optimal performance under high stress levels. 

..

15 jaar trainingservaring in Krav Maga, lesgeven en samenwerkingen met psychologen hebben geleid tot de ontwikkeling van JUNO, een unieke combinatie van mentale & fysieke training in zelfverdediging. JUNO is meer dan alleen vechttechnieken; de holistische aanpak traint ook de geest en de controle over emoties. Dit resulteert in optimale performance onder hoge stress. 

....

LIGHTORANGE.jpg

....

WHAT WE DO.

Our AWARENESS - PREVENTION - ACTION program ranges from seminars and workshops to reality based 6-week TRAININGPROGRAMS.

We teach women how to protect their personal boundaries, how to prevent unwanted situations from happening and how to defend themselves when needed. We pledge 5% of our profit to women empowerment projects around the world. 

 

..

WAT WIJ DOEN.

ONZE AWARE - PREVENT - ACTION trainingen VARIËREN VAN SEMINARS EN WORKSHOPS TOT OP DE WERKELIJKHEID GEBASEERDE 6 weekse TRAININGSPROGRAMMA'S.

Bij ons leren vrouwen hoe zij hun persoonlijke veiligheid kunnen waarborgen, gevaarlijke situaties kunnen voorkomen en kunnen ingrijpen als het nodig is. Ons kernprogramma bestaat uit 3 cursussen van 6 weken: de Basics, als vervolg de Intermediate en op uitnodiging de Advanced cursus.

Wij trainen trainers en organisaties en doneren 5% van onze winst aan Vrouwen Weerbaarheidsprojecten wereldwijd.

....

 

DARK.jpg
 
aware_runner_bw.jpg

....

AWARENESS.

Situational awareness is key to developing an understanding of one's surroundings. 

Learn to understand the psychology of a street confrontation and identify potential threats, before an attack occurs. 

..

AWARENESS.

Je bewust zijn van je omgeving is cruciaal voor het inschatten van situaties.

Leer de psychologie van een confrontatie in te schatten en identificeer een potentiële dreiging voordat het te laat is.

....

 
DARK.jpg
 
JUNO Selfdefense Sisterhood_070117.png

....

PREVENTION.

"Prevention, not cure, is the  key to public health".

There is always something you can do. In our training program, you'll learn how to read situations and deploy the appropriate counter-response to disarm that situation.

..

PREVENTION.

"Voorkomen is beter dan genezen".

Er is altijd iets wat je kunt doen. In ons programma leer je potentieel riskante situaties goed en tijdig inschatten en hoe je kunt de-escaleren, met als doel veilig thuis te komen.

....

PINK.jpg
 
female_boxer_bw.jpg

....

ACTION.

AT JUNO we encourage our students to avoid physical confrontation. 

However, if this is not possible we promote finishing a fight as quickly as possible. Knowing what to do at the right moment is crucial.

Join our trainings and learn the most effective self defense techniques. 

..

ACTION.

Wij adviseren fysieke confrontaties uit de weg te gaan.

Soms is dit onmogelijk. Dan moet de confrontatie zo snel mogelijk beëindigd worden. In deze situatie moet je weten wat je moet doen op het juiste moment.  

Schrijf je nu in voor éen van onze trainingen en leer de meest effectieve zelfverdedigingstechnieken.  

....

DARK.jpg

....

JUNO FOUNDATION.

Our mission is to empower women and girls around the world.

With our JUNO foundation we want to help them lead meaningful lives and add to their sense of safety. We want to help reduce the risk of an assault and help eliminate all forms of violence against women and girls.We donate 5% of our profit to Women Self Defense projects around the world.  

.. 

JUNO FOUNDATION.

ONZE MISSIE IS ALLE VROUWEN EN MEISJES TER WERELD IN STAAT TE STELLEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN TE NEMEN.

Met onze JUNO foundation willen wij ze helpen een betekenisvol bestaan te leiden en bijdragen aan hun gevoel van veiligheid. Ons doel is het risico van geweld tegen vrouwen te verminderen en om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen. Wij doneren 5% van onze winst aan Vrouwen Self Defense projecten wereldwijd.

....

LIGHTORANGE.jpg

TESTIMONIALS

I’ve always wanted to learn something like this, but have always been a bit scared to. The course is great with removing barriers.
— JUNO participant
Practical skills for life and super boost to your confidence. Everyone should experience this once in their life!
— JUNO participant

“A must for every woman. This course will teach you how to defend yourself and in the process will give your confidence a real boost!”
— Hilde, JUNO participant
It was a great experience and the trainers were very skilled, experienced and made me feel comfortable.
— JUNO participant
DARK.jpg
white.png

FOLLOW US ON INSTA (juno_selfdefense)

DARK.jpg
English
Dutch