....

WHY BECOME A CERTIFIED JUNO TRAINER. ..WAAROM een gecertificeerde trainer. ....

....

We believe that THE self-defense sector Is LACKING AN advanced education program to provide the 360 support that many clients require. Self-defense is more than learning physical skills.

JUNO offers a unique educational program in which trainers, in addition to the physical skills, can also offer full support, including in the mental field, which many customers need. JUNO is more than just about learning self-defense techniques. JUNO trainers work with the holistic model. You train mind and body and learn how to deal with emotions. This results in optimum performance in situations with high stress.

..

Wij zijn van mening dat in de zelfverdedigingssector een geavanceerd onderwijsprogramma ontbreekt. Zelfverdediging is meer dan het aanleren van fysieke vaardigheden.

JUNO biedt een uniek onderwijsprogramma waarin trainers, naast de fysieke vaardigheden ook de volledige ondersteuning kunnen bieden, onder andere op mentaal gebied, die veel klanten nodig hebben. JUNO is meer dan het aanleren van zelfverdedigingstechnieken alleen. JUNO trainers werken met het holistische model. Je traint geest en lichaam en leert om te gaan met emoties. Dit resulteert in optimale prestaties in situaties met hoge stress.

....